Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Wettelijke regeling voor aanneming van werk

Thema:  Aanbesteding
29-03-2009
Geschreven door: mr. ir. Saskia Gambon

Dit artikel behandelt de nieuwe wettelijke regeling voor aanneming van werk (titel 7:12 BW), die op 1 september 2003 in werking is getreden. De werkgever heeft zich bij het opstellen van de wettelijke regeling laten inspireren door de UAV 1989. De wettelijke regeling vertoont dan ook op een groot aantal punten gelijkenis met de UAV 1989.

U kunt in dit artikel lezen wat de definitie van de aannemingsovereenkomst is en wat daarbij de verplichtingen van de partijen zijn, zoals de prestatieplicht van de aannemer en de verplichtingen van de opdrachtgever. Ook komt aan de orde wie aansprakelijk is voor gebreken en welke regels gelden wanneer wordt gebouwd voor een consument.

In dit artikel:

  • Aannemingsovereenkomst