Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Besloten vennootschap

Thema:  Bouwmanagement
28-03-2009
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Bij het aangaan van een samenwerkingsverband tussen projectontwikkelaars en/of bouwbedrijven met het oog op een gezamenlijke gebiedsontwikkeling, grondexploitatie, opstalontwikkeling en/of bouw van een project moeten zij afspraken maken over de wijze van samenwerking. Deze afspraken worden meestal vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In veel gevallen kiezen de samenwerkende partijen voor een vennootschap of rechtspersoon als vorm van samenwerking. In veel gevallen kiezen de samenwerkende partijen voor een vennootschap onder firma (‘vof’) of een commanditaire vennootschap (‘cv’).

In dit artikel komt de besloten vennootschap (‘bv’) uitgebreid aan bod en dan met name de wettelijke regelingen hieromtrent.Bij de oprichting van een bv zijn er tal van aspecten waarmee rekening moet worden gehouden en daarbij is het gebruik van checklists zeker aan te raden. In dit artikel zijn twee checklists opgenomen: een beschrijving van de hoofdlijnen van de akte van oprichting van een bv en een checklist bij de oprichting van een bv. Deze laatste lijst is niet compleet en de mogelijkheid bestaat dat niet alle vermelde activiteiten daadwerkelijk nodig zijn, maar het overzicht geeft wel een goede indicatie van de aspecten waaraan kan worden gedacht.

In dit artikel:

  • Wat is een bv?
  • Akte van oprichting bv
  • Overdraagbaarheid van aandelen
  • Uitgifte van aandelen
  • Kapitaalbescherming
  • Statutaire verplichtingen en aanbiedingsplicht
  • Aandeelhoudersovereenkomst bij bv
  • Checklist Akte van Oprichting bv