Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Intentieovereenkomst

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

In dit artikel wordt de intentieovereenkomst behandeld. In de intentiefase wordt op grond van de intentieovereenkomst onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een bouwplan. Verder zullen randvoorwaarden worden vastgesteld voor de ontwikkeling en realisering van het bouwplan. Het onderzoek naar de haalbaarheid heeft doorgaans betrekking op de bouwlocatie, de planologische mogelijkheden, de verwachte kosten en opbrengsten en de marktomstandigheden. De intentieovereenkomst voorziet onder meer in een projectorganisatie en een kader voor onderhandelingen over een vervolgovereenkomst. Dit artikel besluit met een checklist van de aspecten ten aanzien waarvan doorgaans een regeling wordt getroffen in een intentieovereenkomst.

In dit artikel:

  • Intentieovereenkomst met gemeente
  • Checklist intentieovereenkomst met gemeente