Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Van UAV 1989 naar UAV 2012

Thema:  Aanbesteding
24-06-2013
Geschreven door: mr. Jacob Henriquez

Het toenmalige ministerie van VROM heeft in 2008 opdracht verstrekt aan het Instituut voor Bouwrecht ('IBR') voor een lichte herziening c.q. actualisering van de UAV 1989. Aanleiding voor de actualisering waren wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals onder meer invoering van de titel Aanneming van Werk in het Burgerlijk Wetboek (titel 7.12 BW), het integreren van de UAV-TI 1992 in de UAV en ontwikkelingen in de jurisprudentie sinds 1989. Op 30 januari 2012 is het besluit tot de vaststelling van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 ('UAV 2012') in de Staatscourant geplaatst. In dit artikel volgt een toelichting op enkele wijzigingen.

In dit artikel:

  • De UAV 2012
  • Wijzigingen
  • Tot slot