Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Verhuur van onroerende zaken

Thema:  Bouwmanagement
25-10-2017
Geschreven door: Mussaeus

In dit artikel worden de wettelijke regels behandeld die gelden voor de verhuur van onroerende zaken. (Er wordt niet ingegaan op de verhuur van vermogensrechten.) In dit artikel wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vijf (hoofd)categorieën huurobjecten die in het huurrecht kunnen worden onderscheiden, te weten: roerende zaken, ongebouwde onroerende zaken, woonruimte, bedrijfsruimte en 'overige' gebouwde onroerende zaken.

Diverse wetsbepalingen in het huurrecht zijn van (semi)dwingend recht zodat de contractsvrijheid van partijen op diverse punten is beperkt.

Verder wordt een overzicht gegeven van veelgebruikte (model)huurovereenkomsten.

Omdat de wettelijke regels ter zake van de verschillende huurobjecten aanzienlijk van elkaar verschillen, verschillen de huurovereenkomsten van de diverse huurobjecten ook van elkaar. Een (model)huurovereenkomst van een bepaald huurobject kan niet worden gebruikt voor de verhuur van een ander huurobject.

In dit artikel:

  • Huurrecht: bronnen van huurrecht
  • Definitie huur en verhuur
  • Huurobjecten en structuur van de wet
  • Algemene bepalingen
  • 1. Roerende zaken
  • 2. Ongebouwde onroerende zaken
  • 3. Woonruimte
  • 4. Bedrijfsruimte
  • 5. 'Overige' gebouwde onroerende zaken
  • Modelhuurovereenkomsten