Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Bouwtijd, oplevering en onderhoudstermijn

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Dit cluster in het dossier Aanneming van werk bevat informatie over bouwtijd, oplevering en onderhoudstermijn bij toepassing van de UAV 1989. Hiertoe behoort een verdiepingsartikel over bouwtijd en bouwtijdverlenging, en antwoorden op tal van vragen & antwoorden en een aantal modelbrieven. Dit cluster bevat ook informatie over de schorsing van werkzaamheden en de beëindiging van het werk in onvoltooide staat. De UAV 1989 maakt onderscheid tussen een opneming, een heropneming, de vervroegde ingebruikneming, een deeloplevering en de oplevering. Dit cluster bevat hierover tal van modelbrieven. Bij de oplevering kan een onderhoudstermijn aanvangen. Verder kan een verplichting ontstaan tot herstel van gebreken. Hierover bevat dit cluster een aantal vragen & antwoorden en een aantal modelbrieven.

In dit artikel:

 • Beëindiging in onvoltooide staat
 • Bouwtijd
 • Bouwtijdverlenging
 • Deeloplevering
 • Heropneming
 • Herstel gebreken
 • Onderhoudstermijn
 • Onwerkbare dagen
 • Oplevering
 • Opneming
 • Schorsing
 • Start bouw
 • Termijnsverlenging
 • Vervroegde ingebruikneming