Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Modelbrieven UAV 2012: Betaling, omzetbelasting, kortingen, verpanding (hoofdstuk 11)

Thema:  Bouwmanagement
11-06-2016
Geschreven door: mr. ir. Saskia Gambon

In dit artikel zijn modelbrieven opgenomen die gebaseerd zijn op de UAV 2012. De brieven volgen de indeling van de UAV 2012. Het corresponderende hoofdstuk-, paragraaf- en lidnummer is steeds terug te vinden tussen ronde haken, achter de verschillende titel- en onderwerpaanduidingen.

Dit artikel bevat acht modelbrieven uit hoofdstuk 11 over betaling, omzetbelasting, korting en verpanding.

De brieven zijn gemaakt in MS-Word en ze zijn gemakkelijk te openen en voor eigen doeleinden te gebruiken. Door steeds de tekst tussen vierkante haken te markeren en uw eigen tekst in te vullen maakt u eenvoudig uw eigen brief aan aannemer, opdrachtgever of directie.

In dit artikel:

  • Opneming in verband met termijnbetaling (§ 40, lid 2)/Brief 40(02)
  • Herhaling verzoek opneming (§ 40, lid 4)/Brief 40(04)
  • Verzoek resultaat opneming (§ 40, lid 5)/Brief 40(05)
  • Eindafrekening (§ 40, lid 11)/Brief 40(11)
  • Opschorting betaling (§ 40, lid 13)/Brief 40(13)
  • Korting wegens te late oplevering (§ 42, lid 1)/Brief 42(01a)
  • Bezwaar tegen korting (§ 42, lid 1)/Brief 42(01b)
  • Akte van cessie (§ 43, lid 2)/Brief 43(02)