Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Grondverwerving

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Om ergens iets te kunnen bouwen is de verwerving van grond veelal een vereiste. Dit kan geschieden door koop en levering van een onroerende zaak. In dit artikel wordt behandeld hoe dat in zijn werk gaat.

Alvorens een projectontwikkelaar een bouwlocatie koopt, zal hij onderzoeken of die locatie wel geschikt is voor zijn bouwplan. Daarna zal hij gaan onderhandelen tot er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Deze koopovereenkomst moet een aantal regelingen bevatten, zoals het tijdstip van betaling van de koopsom en levering van de onroerende zaak, de toestand van deze zaak en eventuele lasten en beperkingen. Verder kan het raadzaam zijn voorwaardelijke verplichtingen aan te gaan.

Het is overigens niet noodzakelijk dat de projectontwikkelaar de grond zelf koopt; hij kan daarvoor ook een deelneming in een vennootschap verkrijgen of een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. De gemeente heeft bijzondere mogelijkheden om grond te verwerven: de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet. De Wet voorkeursrecht gemeenten vormt echter alleen een wettelijk kader voor het geval de grondeigenaar bereid is de locatie aan de gemeente te verkopen.

In dit artikel:

  • Onderzoek voor de koop
  • Totstandkoming koopovereenkomst
  • Aandachtspunten koopovereenkomst
  • Ruil van onroerende zaken
  • Zakelijke rechten bij koop
  • Koopoptie
  • Voorkeursrecht tot koop
  • Koop door vennootschap
  • Wet voorkeursrecht gemeenten
  • Onteigeningswet