Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Modelbrieven UAV 2012: In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van een der partijen (hoofdstuk 13)

Thema:  Bouwmanagement
11-06-2016
Geschreven door: mr. Ineke Meeuse-Simon

In dit artikel zijn modelbrieven opgenomen die gebaseerd zijn op de UAV 2012. De brieven volgen de indeling van de UAV 2012. Het corresponderende hoofdstuk-, paragraaf- en lidnummer is steeds terug te vinden tussen ronde haken, achter de verschillende titel- en onderwerpaanduidingen.

Dit artikel bevat vijf modelbrieven uit hoofdstuk 13 over in gebreke blijven, onvermogen of overlijden van een der partijen.

De brieven zijn gemaakt in MS-Word en ze zijn gemakkelijk te openen en voor eigen doeleinden te gebruiken. Door steeds de tekst tussen vierkante haken te markeren en uw eigen tekst in te vullen maakt u eenvoudig uw eigen brief aan aannemer, opdrachtgever of directie.

In dit artikel:

  • Verstrijken betalingstermijn (§ 45, lid 2)/Brief 45(02)
  • Sommatie voortzetting werk na faillissement opdrachtgever (§ 45, lid 4)/Brief 45(04)
  • Ingebrekestelling aannemer (§ 46, lid 1)/Brief 46(01)
  • Aanmaning (§ 46, lid 2)/Brief 46(02)
  • Sommatie voortzetting na faillissement aannemer (§ 46, lid 3)/Brief 46(03)