Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Verhalen van planschade

Thema:  Bestemmingsplan
15-12-2011
Geschreven door: mr. Hugo Pennarts

Vaak wordt een relevante planologische wijziging vastgesteld op verzoek van iemand die wil bouwen. Men kan daarbij denken aan de aanvrager van een omgevingsvergunning voor een bouwobject dat in strijd is met bestemmingsplan. In die gevallen kan het college van B en W met verzoeker overeenkomen dat de verzoeker eventuele uit het project voortvloeiende planschadevergoedingen zal vergoeden aan de gemeente. De aanvrager is in dergelijke gevallen belanghebbende bij deze planschadebesluiten. In de overeenkomst kunnen afspraken worden opgenomen met betrekking tot de wijze waarop de aanvrager betrokken wordt bij de procedure van totstandkoming van planschadebesluiten.  

In dit artikel:

  • Geschiedenis
  • Checklist inhoud planschadeovereenkomst