Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Vragen over aanvang, uitvoeringsduur en oplevering in UAV 2012

Thema:  Bouwmanagement
27-11-2016

In '101 vragen over de UAV' zijn vragen over de UAV 2012 verzameld waarmee adviseurs in de bouwpraktijk met enige regelmaat te maken krijgen. Het zijn vragen van opdrachtgevers, directievoerders en aannemers over de praktische toepassing van de UAV 2012. Deze vragen zijn van een praktisch antwoord voorzien. De antwoorden op de vragen zijn bedoeld om u op weg te helpen bij de beantwoording van de vragen. Bij de beantwoording is geen uitgebreid onderzoek naar de rechtspraak gedaan, maar uitsluitend gebruik gemaakt van de ervaring van de auteurs en de redactie. Bij vragen over de toepassing van de UAV 2012 is het zo nodig raadzaam juridisch advies te vragen.

In dit artikel wordt antwoord gegeven op twintig vragen over de datum van aanvang, de uitvoeringsduur & uitstel van oplevering, opneming & goedkeuring, oplevering, de onderhoudstermijn en aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. Het betreft hier de paragrafen 7, 8, 9, 10, 11 en 12 van de UAV 2012.

In dit artikel:

  • Paragraaf 7 Datum van aanvang
  • Paragraaf 8 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
  • Paragraaf 9 Opneming en goedkeuring
  • Paragraaf 10 Oplevering
  • Paragraaf 11 Onderhoudstermijn
  • Paragraaf 12 Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering