Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Partnering en alliancing

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009

In dit artikel wordt ingegaan op twee nieuwe contractvormen die bij grootschalige bouwprojecten kunnen worden gebruikt om afspraken te maken over de verdeling van risico's tussen de verschillende betrokken partijen.

De eerste is partnering, een (niet-juridisch) proces dat ten doel heeft alle bij een bouwproject betrokken partijen ervan te doordringen dat ze partners zijn. De verschillende partijen komen bijeen en ondertekenen een certificaat, het partnering charter, waarmee iedereen te kennen geeft het project zoals afgesproken uit te voeren.

De tweede nieuwe contractvorm is alliancing of alliantievorming, waarbij de betrokken partijen een alliantie oprichten waarin zij gedurende het gehele project samenwerken. Bij allianties maakt een juridische structuur duidelijk wat de betrokken partijen gezamenlijk zouden kunnen verdienen of verliezen als het project uit de hand loopt of juist extra snel, coöperatief en efficiënt wordt uitgevoerd. In dit artikel worden twee alliantievormen beschreven: de economische en organisatorische alliantie.

In dit artikel: