Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Modelbrieven UAV 2012

Thema:  Bouwmanagement
11-06-2016

De complexiteit van het bouwproces maakt een goede dossiervorming onmisbaar. De aannemer is alleen op basis van een goed dossier in staat zorg te dragen dat alle betrokken partijen in het bouwproces op de juiste momenten de juiste werkzaamheden uitvoeren. De opdrachtgever heeft ook belang bij een goede dossieropbouw, zodat hij de aannemer zo nodig tijdig kan wijzen op de nakoming van zijn verplichtingen. Ten behoeve van de schriftelijke proces, waarbij een zekere 'wie schrijft die blijft'-mentaliteit onvermijdelijk is, vindt u in dit artikel brieven gebaseerd op de tekst van de UAV 2012. De brieven volgen de indeling van de UAV. Het corresponderende hoofdstuk-, paragraaf- en lidnummer is steeds terug te vinden tussen de ronde haken, achter de verschillende titel en onderwerpaanduidingen.

In dit artikel:

 • Vertegenwoordiging van partijen (hoofdstuk 2)
 • Algemene verplichtingen van partijen (hoofdstuk 3)
 • Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering (hoofdstuk 4)
 • Wijziging tijdstippen van uitvoering, schorsing en beëindiging in onvoltooide staat (hoofdstuk 5)
 • Werkterrein, reclame (hoofdstuk 6)
 • Bouwstoffen (hoofdstuk 7)
 • Uitvoering (hoofdstuk 9)
 • Meer- en minderwerk (hoofdstuk 10)
 • Betaling, omzetbelasting, kortingen, verpanding (hoofdstuk 11)
 • Zekerheidstelling, verzekering (hoofdstuk 11a)
 • Schade aan het werk (hoofdstuk 12)
 • In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van een der partijen (hoofdstuk 13)
 • Kostenverhogende omstandigheden (hoofdstuk 14)
 • Vastleggen van de toestand, beslechting van geschillen (hoofdstuk 15)