Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Oplevering van gebouwen volgens de wet

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010

Dit artikel bespreekt de oplevering van gebouwen volgens de wettelijke regeling, zoals die is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek in het licht van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de aannemingsovereenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. Daarbij gaat het alleen om bouwwerken die geen woningen zijn, dus waarbij de opdrachtgever geen consument is, omdat daar specifieke voorwaarden voor gelden.

Aansprakelijkheid geldt in een aantal fasen van de bouw: voor of bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst, tijdens de uitvoering van het werk, bij de oplevering en na de oplevering. Ook kan er sprake zijn van verlate oplevering. In dat verband is de regeling van de oplevering van groot belang. De oplevering is wettelijk geregeld. Deze regeling wordt in dit artikel besproken.

Daarna volgt een bespreking van de verlate oplevering. Het artikel gaat verder met een bespreking van de wettelijke regeling van de aansprakelijkheid voor gebreken die bij de oplevering worden gesignaleerd.

Voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen op of na 1 september 2003 geldt het nieuwe recht. Het overgangsrecht regelt bij twijfelgevallen wanneer de oude wet nog van toepassing is en wanneer de nieuwe wet. Het overgangsrecht wordt behandeld aan het slot van dit artikel.

In dit artikel:

  • Oplevering in aannemingsovereenkomst
  • Overgangsrecht in aannemingsovereenkomst