Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Mededinging

Thema:  Wetgeving
29-03-2009
Geschreven door: mr. Maurice Essers

In dit artikel wordt voornamelijk ingegaan op het kartelverbod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verbod op misbruik van economische machtspositie, hoewel dat een bescheidener rol speelt in het kader van aanbestedingen dan het kartelverbod. Tevens wordt ingegaan op het verbod op staatssteun en komt concurrentievervalsing door overheden en door ondernemingen waaraan bijzondere rechten of staatssteun zijn verleend aan de orde.

Het kartelverbod verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Afspraken die onder het kartelverbod kunnen vallen, zijn samenwerkingsovereenkomsten en aanbestedingsafspraken. Het verbod op misbruik van een economische machtspositie door aanbesteders geldt alleen als de aanbesteder een machtspositie houdt op de relevante inkoopmarkt. Ook inschrijvers kunnen een economische machtspositie hebben en die misbruiken door een abnormaal lage aanbieding in te dienen. Verder kan er sprake zijn van concurrentievervalsing door overheden. Deelname van een publiekrechtelijke instelling als inschrijver op een overheidsopdracht mag geen concurrentieverstorende gevolgen hebben voor private inschrijvers.

In dit artikel:

  • Mededingingsrecht
  • Kartelverbod
  • Kartelverbod bij combinaties
  • Kartelverbod bij aanbesteding
  • Handhaving mededingingsrecht
  • Misbruik machtspositie
  • Concurrentievervalsing overheden