Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Aanneemsom en kostenvergoedingen

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Dit cluster in het dossier Aanneming van werk bevat informatie over de aanneemsom, omzetbelasting, ketenaansprakelijkheid en aanspraken van de aannemer tot bijbetalingen, alles bij toepassing van de UAV 1989. Dit betekent bijvoorbeeld dat voorafgaand aan de betaling van een termijn van de aanneemsom een opneming plaatsvindt. Dit cluster bevat daartoe de nodige modelbrieven.

Een bijbetaling is een aanspraak op betaling van een vergoeding boven de aanneemsom. Deze aanspraak kan het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden of een toestand van het werkterrein die afwijkt van de verstrekte informatie. De UAV 1989 bevat verder een regeling van een korting op de aanneemsom in het geval het werk niet op tijd wordt opgeleverd. Naast enkele verdiepingsartikelen, tal van vragen & antwoorden en een aantal modelbrieven over deze onderwerpen bevat dit cluster enige informatie over een cessie of een verpanding van vorderingen van de aannemer.

In dit artikel:

 • Afwijkende afmetingen
 • Afwijkende toestand
 • Betaling aanneemsom
 • Betaling onderaannemer
 • Bijbetaling
 • Cessie
 • Eigen bouwer
 • Ketenaansprakelijkheid
 • Korting
 • Kostenverhogende omstandigheden
 • Obstakels
 • Omzetbelasting
 • Verleggingsregeling
 • Verpanding