Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Auteursrecht van de architect

Thema:  Wetgeving
27-04-2010

Dit artikel gaat over het auteursrecht van de architect. Auteursrechten ontstaan bij een eigen, oorspronkelijk werk dat het persoonlijke stempel van de architect draagt. Zo'n werk kan een voltooid bouwwerk zijn, maar ook een ontwerp. Het auteursrecht bestaat uit exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten. Exploitatierechten geven de architect het alleenrecht om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. De persoonlijkheidsrechten zijn nauw verbonden aan het werk en geven de architect onder meer het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk en elke misvorming, verminking of aantasting van het werk die nadeel zou kunnen toebrengen aan zijn eer, naam of waarde als architect. De wettelijke regeling van het auteursrecht van de architect is te vinden in de Auteurswet. In dit artikel leest u ook over de standaardvoorwaarden van het auteursrecht van de architect zoals opgenomen in DNR 2005. Tot slot worden de gevolgen van opzegging van de opdracht besproken.

In dit artikel:

  • Auteurswet
  • Ontstaan van het auteursrecht van de architect
  • Exploitatierecht van de architect
  • Overnemen van het ontwerp van de architect?
  • Persoonlijkheidsrechten van de architect
  • Jurisprudentie: wijziging of misvorming?
  • Is vernietiging van het werk een aantasting?
  • Duur van het auteursrecht van de architect
  • Auteursrecht van de architect in DNR 2005
  • Opzegging van de opdracht en auteursrechten