Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013

Thema:  Wetgeving
23-11-2015
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Bij de deelname aan een aanbesteding wordt regelmatig een combinatieovereenkomst gesloten. Bij het aangaan van een combinatieovereenkomst is het raadzaam te toetsen of de overeenkomst verenigbaar is met de Mededingingswet. Artikel 6 Mededingingswet bevat het kartelverbod. Dit is een verbod op overeenkomsten, besluiten van ondernemersverenigingen en feitelijk afgestemde gedragingen die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst. De Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013 bevatten beleidsregels van de minister van Economische Zaken met betrekking tot de toepassing van dat artikel door de Autoriteit Consument en Markt (voorheen Nederlandse Mededingingsautoriteit) bij de beoordeling van combinatieovereenkomsten bij een aanbesteding. Verder heeft de minister de Handleiding Combinatieovereenkomsten vastgesteld. Een stappenplan moet in de praktijk bij een aanbesteding meer duidelijkheid verschaffen voor de betrokkenen over de toepassing van de Mededingingswet ten aanzien van combinatieovereenkomsten. 

In dit artikel:

  • Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013
  • Handleiding Combinatieovereenkomsten 2015
  • Kartelverbod artikel 6 Mededingingswet
  • Eigen beoordeling van combinatieovereenkomsten
  • Typen van combinatieovereenkomsten