Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Aansprakelijkheid vóór en tijdens de bouw van gebouwen volgens UAV 1989

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010

Dit artikel bespreekt de aansprakelijkheid voor gebreken die voortvloeit uit de aannemingsovereenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. Daarbij gaat het alleen om bouwwerken die geen woningen zijn, dus waarbij de opdrachtgever geen consument is, omdat daar specifieke voorwaarden voor gelden.

Aansprakelijkheid geldt in een aantal fasen van de bouw: voor of bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst, tijdens de uitvoering van het werk, bij de oplevering en na de oplevering. Ook kan er sprake zijn van verlate oplevering. Dit artikel bevat een bespreking van de regeling in de UAV 1989 van de aansprakelijkheid voor gebreken die vóór de oplevering worden gesignaleerd.

In dit artikel:

  • Precontractuele fase aannemingsovereenkomst
  • Aansprakelijkheid voor oplevering in aannemingsovereenkomst