Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Architectenselectie

Thema:  Aanbesteding
29-03-2009
Geschreven door: mr. Agnes Evers

In de meeste gevallen is een opdrachtgever vrij zelf de architectenselectie te bepalen. Hiertoe kan rechtstreeks opdracht aan een architect worden verleend, maar er kan ook worden gebruikgemaakt van een meervoudige opdracht, een visiepresentatie of prijsvraag. Deze vormen zijn allemaal aan regels gebonden. Verder kan gebruik worden gemaakt van de indirecte architectenselectie. Van deze vorm maken gemeenten vaak gebruik.

In dit artikel worden de gereglementeerde vormen van architectenselectie behandeld, de meervoudige opdracht en de prijsvraag. Kort ingegaan wordt op de visiepresentatie en de zogenoemde indirecte architectenselectie. Verder wordt in het kort aandacht besteed aan het wettelijk aspect van 'uitloving'.

In dit artikel:

  • Regelgeving bij selectie van architecten
  • Vormen van architectenselectie