Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Schade door bouwwerkzaamheden aan naburige erven

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: Roos_J

Het realiseren van een bouwwerk kan een risico betekenen voor percelen en panden in de omgeving. Dit kunnen buurpanden zijn die direct naast het nieuw te bouwen object staan, maar ook verder weg staande panden die schade oplopen door bijvoorbeeld veranderingen in de grondwaterstand als gevolg van een grote bouwput. In deze bijdrage worden onder meer behandeld het criterium waaraan werkzaamheden vooraf moeten worden getoetst, de mogelijk aansprakelijke partijen met hun waarschuwings- en onderzoeksplichten en de praktische gang van zaken voor, tijdens en na de bouw.

Een opdrachtgever moet voor aanvang van een werk de benodigde voorzorgsmaatregelen nemen en de eigenaars van naburige percelen op de hoogte stellen van de werkzaamheden, zodat zij ook van hun kant voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Treedt er schade op, dan is het vaststellen van de schadeoorzaak van belang om erachter te komen welke betrokken partij aansprakelijk is voor de schade. Ook moet verdere schade worden voorkomen. Treden er geschillen op over de schade, dan kan de procedure hierover worden berecht door de rechtbank van het arrondissement waarin de betreffende onroerende zaak is gelegen.

In dit artikel:

  • Bouwschade belendingen