Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Grootte en situering woning bij koop-/aannemingsovereenkomst woningbouw

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: Cohen, Deelstra_J, Brinkman-Markx en mr. Sjoerd Rutten

In dit artikel staan praktijkvoorbeelden en bijbehorende uitspraken van de arbiter als het gaat om afwijkende perceelgrootte waarbij blijkt bij de oplevering dat er minder grond/oppervlakte gerealiseerd is dan in de oorspronkelijke plannen. Verder komt de situering van de woning aan bod voor zover die niet volgens plan blijkt te zijn uitgepakt. Tot slot worden praktijkgevallen gepresenteerd waarbij de grootte van de tuin afwijkt van de plannen. De oordelen van de arbiter die bij deze onderwerpen worden gegeven verschaffen inzicht in de schuldvraag en de mogelijkheden voor schadeloosstelling.

In dit artikel:

  • 1. Minder grond/oppervlakte
  • 2. Situering woning
  • 3. Afwijking tuingrootte