Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Vragen over uitvoering in UAV 2012

Thema:  Bouwmanagement
05-12-2016
Geschreven door: mr. ir. Saskia Gambon

In '101 vragen over de UAV' zijn vragen over de UAV 2012 verzameld waarmee adviseurs in de bouwpraktijk met enige regelmaat te maken krijgen. Het zijn vragen van opdrachtgevers, directievoerders en aannemers over de praktische toepassing van de UAV 2012. Deze vragen zijn van een praktisch antwoord voorzien. De antwoorden op de vragen zijn bedoeld om u op weg te helpen bij de beantwoording van de vragen. Bij de beantwoording is geen uitgebreid onderzoek naar de rechtspraak gedaan, maar uitsluitend gebruik gemaakt van de ervaring van de auteurs en de redactie. Bij vragen over de toepassing van de UAV 2012 is het zo nodig raadzaam juridisch advies te vragen.

In dit artikel wordt antwoord gegeven op negen vragen over uitvoering in UAV 2012. Het betreft hier de paragrafen 26, 27, 28, 29, 30 en 31 van de UAV 2012.

In dit artikel:

  • Paragraaf 26 Algemeen tijdschema en werkplan
  • Paragraaf 27 Dagboek, lijsten, rapporten, verslagen van bouwvergaderingen
  • Paragraaf 28 Afbakening, peilingen en opmetingen
  • Paragraaf 29 Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen
  • Paragraaf 30 Voorzieningen in waterkering, waterdoorlaat en verkeer
  • Paragraaf 31 Verband met andere werken