Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Gemeentelijke gronduitgifte

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

In dit artikel wordt de gemeentelijke gronduitgifte behandeld. In veel bouwprojecten is de gemeente eigenaar van de bouwlocatie. De gemeente zorgt voor de uitvoering van zodanige werkzaamheden dat bouwrijpe kavels beschikbaar zijn. Deze kavels worden uitgegeven aan een projectontwikkelaar voor de realisering van het bouwplan.

In een aantal gemeenten wordt een reserveringsovereenkomst gesloten. Uiteindelijk vindt een gemeentelijke gronduitgifte plaats in de vorm van verkoop van bouwkavels, de uitgifte in erfpacht of de vestiging van een opstalrecht. De overeenkomsten bevatten meestal allerlei bijzondere voorwaarden, zoals bepalingen over woningtoewijzing, antispeculatiebedingen en gebruiksvoorschriften. Dergelijke bepalingen kunnen op gespannen voet staan met publiekrechtelijke regelgeving. Het artikel besluit met een checklist van alle aspecten van gemeentelijke gronduitgifte.

In dit artikel:

  • Gemeentelijke grondreservering
  • Gemeentelijke gronduitgifte
  • Gemeentelijke gronduitgiftevoorwaarden
  • Grondafnameverplichting
  • Checklist gemeentelijke gronduitgifte