Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Grondexploitatiewet

Thema:  Bestemmingsplan
17-01-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

De Wet op de ruimtelijke ordening bevat een regeling van de grondexploitatie. Deze regeling voorziet in een methode van kostenverhaal. Verder bestaat de bevoegdheid eisen te stellen aan de realisering van bouwplannen. De wettelijke regeling is als het ware een 'stok achter de deur' om op vrijwillige basis overeenstemming te bereiken over een exploitatieovereenkomst of andere overeenkomst, die voorziet in de realisering van een bouwplan.

In dit artikel:

  • Grondexploitatie
  • Kostenverhaal en locatie-eisen
  • Exploitatieplan
  • Exploitatieopzet
  • Exploitatiebijdrage
  • Exploitatieovereenkomst