Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Besluit bodemkwaliteit

Thema:  Wetgeving
26-05-2009
Geschreven door: Hans Etman

Sinds 1999 gelden landelijke regels voor het hergebruiken van grond, bagger en bouwstoffen. Deze regels zijn erop gericht om bij het hergebruik een veroorzaking of verplaatsing van bodemverontreiniging te voorkomen. De regels waren opgenomen in het Bouwstoffenbesluit. Vanaf 2008 zijn deze regels vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. In dit artikel worden de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit behandeld.

In dit artikel:

  • Hergebruik: riskant of nuttig?
  • Definities
  • Voorwaarden voor hergebruik
  • Nuttig, functioneel, terugneembaar
  • Meldingsplicht
  • Bewijsmiddelen
  • Welke kwaliteit is nodig voor hergebruik?
  • Kwalibo: kwaliteitsborging in het bodembeheer
  • Zorgplicht