Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Onderaannemingsovereenkomst

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. Ineke Meeuse-Simon

In dit artikel wordt de onderaannemingsovereenkomst behandeld. De eisen en verplichtingen die specifiek zijn voor dit type overeenkomst, komen aan de orde. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de verhouding tot het hoofdaannemingscontract en de totstandkoming, de inhoud en de risico- en aansprakelijkheidsverdeling van de onderaannemingsovereenkomst.

Bij een onderaannemingsovereenkomst verbindt een onderaannemer zich jegens een andere aannemer tot uitvoering van een deel van het aan die aannemer opgedragen werk. De onderaannemingsovereenkomst is een vorm van aanneming van werk. In principe gelden er tussen de onderaannemer en de aannemer vergelijkbare rechten en verplichtingen als tussen aannemer en opdrachtgever. De positie die de partijen in het bouwproces bij een onderaannemingsovereenkomst innemen, brengt op een aantal punten echter wel een andere uitwerking met zich mee dan de aannemingsovereenkomst.

In de meeste gevallen kiest de aannemer zelf de onderaannemer. Contractuele verplichtingen of andere verplichtingen kunnen de keuzevrijheid echter beperken. Het kan ook voorkomen dat de opdrachtgever voorschrijft welke onderaannemer door de aannemer moet worden ingeschakeld.

In dit artikel:

  • Onderaanneming
  • Onderaannemingsovereenkomst
  • Oplevering in onderaannemingsovereenkomst
  • Toezicht in onderaannemingsovereenkomst
  • Aansprakelijkheid in Onderaannemingsovereenkomst
  • Betaling in onderaannemingsovereenkomst
  • Geschillen in onderaannemingsovereenkomst