Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering van gebouwen volgens de wet

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010

Dit artikel bespreekt de aansprakelijkheid voor gebreken die voortvloeit uit de aannemingsovereenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. Daarbij gaat het alleen om bouwwerken die geen woningen zijn, dus waarbij de opdrachtgever geen consument is, omdat daar specifieke voorwaarden voor gelden.

Aansprakelijkheid geldt in een aantal fasen van de bouw: voor of bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst, tijdens de uitvoering van het werk, bij de oplevering en na de oplevering. Wie waarvoor aansprakelijk is, is wettelijk geregeld. Dit artikel bevat een bespreking van de wettelijke regeling van de aansprakelijkheid voor gebreken die na de oplevering worden gesignaleerd.

Voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen op of na 1 september 2003 geldt het nieuwe recht. Het overgangsrecht regelt bij twijfelgevallen wanneer de oude wet nog van toepassing is en wanneer de nieuwe wet. Het overgangsrecht wordt behandeld aan het slot van dit artikel.

In dit artikel:

  • Aansprakelijkheid na oplevering in aannemingsovereenkomst
  • Overgangsrecht in aannemingsovereenkomst