Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Dossier Aanneming van werk

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Het dossier 'Aanneming van werk' bevat informatie over de aannemingsovereenkomst.

Het dossier is ingedeeld in twaalf clusters:

 • 'Contract bestek, vergunningen en voorschriften' bevat onder meer een beschrijving van de verplichtingen en risico's bij aanneming van werk.
 • 'Werkterrein en bodemaspecten' bevat onder meer een beschrijving van de gevolgen van verschillen tussen de verstrekte informatie en de werkelijkheid, zoals obstakels in het bouwterrein.
 • 'Bouwstoffen' ziet onder meer op keuring van bouwstoffen en de eigendom van bouwstoffen.
 • 'Materieel en hulpmiddelen' bevat onder meer een verdiepingsartikel over huur van materieel.
 • 'Personeel en hulppersonen' bevat onder andere een verdiepingsartikel over de overeenkomst van onderaanneming.
 • 'Bouwtekeningen, planning, registratie en coördinatie' bevat onder meer informatie over het algemeen tijdschema en een verdiepingsartikel over nevenaanneming, waarbij een coördinatieovereenkomst wordt gesloten.
 • 'Bouwtijd, oplevering en onderhoudstermijn' gaat onder andere over de procedure van oplevering en herstel van gebreken.
 • 'Aanneemsom en kostenvergoedingen' bevat informatie over de aanneemsom, omzetbelasting, ketenaansprakelijkheid en bijbetalingen.
 • 'Meer- en minderwerk' bevat vragen & antwoorden en modelbrieven over bestekswijzigingen, verrekenbare hoeveelheden, geschatte hoeveelheden en stelposten.
 • 'Schade en aansprakelijkheid' bevat onder andere een beschrijving van de grondslagen van aansprakelijkheid in de verschillende fasen van het bouwproces.
 • 'Ingebreke blijven, zekerheden en geschillen' behandelt de gevolgen van niet nakoming en de beslechting van geschillen in de bouw.
 • 'Wetgeving' bevat de wettelijke regeling in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Ieder cluster is opgedeeld in trefwoorden met hieronder de voor het trefwoord relevante verdiepingsartikelen, vragen & antwoorden over de UAV 1989 en modelbrieven bij toepassing van de UAV 1989. Hierdoor vindt u snel de juiste informatie en tools die in de praktijk kunnen worden gebruikt.

In dit artikel:

 • Contract, bestek, vergunningen en voorschriften
 • Werkterrein en bodemaspecten
 • Bouwstoffen
 • Materieel en hulpmiddelen
 • Personeel en hulppersonen
 • Bouwtekeningen, planning, registratie en coördinatie
 • Bouwtijd, oplevering en onderhoudstermijn
 • Aanneemsom en kostenvergoedingen
 • Meer- en minderwerk
 • Schade en aansprakelijkheid
 • Ingebreke blijven, zekerheden en geschillen
 • Wetgeving