Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Dossier Contracten

Thema:  Bouwmanagement
28-03-2012
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Het dossier ‘Contracten’ geeft toegang tot informatie over een groot aantal contracten.

Het dossier is ingedeeld in zeven clusters:

 • ‘Grondverwerving’ bevat onder meer artikelen over koop en levering van onroerende zaken, erfpacht en de fiscale aspecten daarvan.
 • ‘Financiering’ bevat artikelen over kredietovereenkomsten en zekerheden en de financiering aan een ‘special purpose vehicle’.
 • ‘Contracten met de overheid’ bevat onder meer artikelen over de verschillende contracten met de overheid, zoals de exploitatieovereenkomst en de ontwikkelings- en realiseringsovereenkomst, met checklisten voor ieder van deze contracten.
 • ‘Ontwikkelings- en bouwcombinaties’ bevat onder meer artikelen over de verschillende vormen van samenwerking, de keuze tussen deze verschillende vormen, de fiscale aspecten en beschrijvingen van de samenwerkingsovereenkomst met checklisten en verschillende vennootschap, zoals de commanditaire vennootschap.
 • ‘Ontwerpen van bouwplannen’ bevat onder meer artikelen over de DNR 2005/DNR 2011, de RVOI 2001, het auteursrecht van de architect en een aantal contracten op grond waarvan ontwerpwerkzaamheden worden verricht, zoals geïntegreerde overeenkomsten met toepassing van de UAV-GC 2005 en de bouwteamovereenkomst.
 • ‘Bouwen’ bevat onder meer artikelen over de aannemingsovereenkomst, verhuur van materieel, de levering van bouwstoffen, de onderaannemingsovereenkomst en de coördinatieovereenkomst.
 • ‘Verkoop, verhuur en onderhoud’ bevat onder meer artikelen over de koop-/aannemingsovereenkomst woningbouw met toepassing van een garantieregeling, de turnkey-koopovereenkomst voor commercieel vastgoed en de verhuur van onroerende zaken.

In dit artikel:

 • Grondverwerving
 • Financiering
 • Contracten met de overheid
 • Ontwikkelings- en bouwcombinaties
 • Ontwerpen van bouwplannen
 • Bouwen
 • Verkoop, verhuur en onderhoud