Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Erfpacht, opstalrecht en appartementsrechten

Thema:  Wetgeving
29-03-2009
Geschreven door: Benjert

De projectontwikkelaar krijgt bij een (her)ontwikkeling regelmatig te maken met bepaalde zakelijke rechten, zoals een recht van erfpacht, een opstalrecht en een gedoogbeschikking Belemmeringenwet Privaatrecht. Verder is bij veel bouwplannen sprake van een splitsing van appartementsrechten. Het is van groot belang dat bouwende partijen een juist beeld hebben van deze rechten en verplichtingen. Dit artikel is bedoeld als handvat om de verschillende rechten en verplichtingen in het vizier te krijgen.

De inhoud van het recht van erfpacht kan zodanig ruim zijn omschreven dat dit nagenoeg gelijk te stellen is met het eigendomsrecht. De eigenaar/erfverpachter kan slechts in bijzondere gevallen opzeggen.

Over het algemeen wordt een gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht eerst opgelegd als er in minnelijk overleg geen regeling in de vorm van een erfdienstbaarheid of recht van opstal is overeengekomen. Overigens is het onderscheid tussen een erfdienstbaarheid en een opstalrecht dat de gerechtigde tot een erfdienstbaarheid slechts rechthebbende tot een erfdienstbaarheid is en de opstaller eigenaar is van de daadwerkelijke opstal.

De erfpachter en opstaller zijn, naast de eigenaar, beiden bevoegd tot splitsing van hun recht in appartementsrechten. Daarbij is sprake van een vereniging van eigenaren.

In dit artikel:

  • Erfpacht
  • Opstalrecht
  • Belemmeringenwet Privaatrecht
  • Appartementsrechten