Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

V&G-coördinatie in de uitvoeringsfase

Thema:  Arbo en veiligheid
29-03-2009
Geschreven door: ir. Dik Spekkink

Dit artikel gaat in op de verplichtingen die voor de uitvoerende partijen voortvloeien uit het Arbobesluit Bouwproces. Het Arbobesluit verplicht alle bij de ontwikkeling van een bouwwerk betrokken disciplines rekening te houden met veiligheids- en gezondheidsrisico's (V&G-risico's). In de uitvoeringsfase is een van de betrokken uitvoerende partijen eindverantwoordelijk voor het naleven van de V&G-verplichtingen.

Voor de meeste bouwwerken is het verplicht om een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) te maken, waarbij de V&G-coördinator voor de ontwerpfase start met het opstellen van het plan. In de uitvoeringsfase wordt het plan door de V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase gecompleteerd, uitgevoerd en bewaakt.

In dit artikel:

  • Arbobesluit Bouwproces in uitvoeringsfase
  • Stappenplan V&G-taken in uitvoeringsfase