Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Modelbrieven UAV 2012: Meer- en minderwerk (hoofdstuk 10)

Thema:  Bouwmanagement
11-06-2016
Geschreven door: mr. ir. Saskia Gambon

In dit artikel zijn modelbrieven opgenomen die gebaseerd zijn op de UAV 2012. De brieven volgen de indeling van de UAV 2012. Het corresponderende hoofdstuk-, paragraaf- en lidnummer is steeds terug te vinden tussen ronde haken, achter de verschillende titel- en onderwerpaanduidingen.

Dit artikel bevat negen modelbrieven uit hoofdstuk 10 over meer- en minderwerk.

De brieven zijn gemaakt in MS-Word en ze zijn gemakkelijk te openen en voor eigen doeleinden te gebruiken. Door steeds de tekst tussen vierkante haken te markeren en uw eigen tekst in te vullen maakt u eenvoudig uw eigen brief aan aannemer, opdrachtgever of directie.

In dit artikel:

  • Aanbrengen van een bestekswijziging (§ 36, lid 2)/Brief 36(02)
  • Bestekswijziging (§ 36, lid 3)/Brief 36(03)
  • Kostenregeling bestekswijziging (§ 36, lid 4)/Brief 36(04)
  • Opdracht en regeling bestekswijziging (§ 36, lid 5)/Brief 36(05)
  • Regeling bouwstoffen in kader van bestekswijziging (§ 36, lid 8)/Brief 36(08)
  • Kosten van emballage en terugzending bouwstoffen (§ 37, lid 5)/Brief 37(05)
  • Kosten in werk brengen bouwstoffen (§ 37, lid 6)/Brief 37(06)
  • Overschrijding geschatte hoeveelheid (§ 38, lid 2)/Brief 38(02)
  • Voorstel nieuwe verrekenprijs (§ 39, lid 2)/Brief 39(02)