Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Ingebreke blijven, zekerheden en geschillen

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Dit cluster in het dossier Aanneming van werk bevat informatie over niet nakoming van verplichtingen door de opdrachtgever en niet nakoming van verplichtingen door de aannemer, zoals een en ander is geregeld in de UAV 1989. Dit kan leiden tot een melding van onvoldoende werk of een beëindiging van het werk in onvoltooide staat. Dit cluster bevat modelbrieven voor dergelijke situaties. Verder bevat dit cluster verdiepingsartikelen en een aantal vragen & antwoorden over geschillenbeslechting in de bouw en de uitoefening van het retentierecht door de aannemer. In dit cluster komen ook de zekerheden aan de orde, in het bijzonder de bankgarantie en de borgtocht.

In dit artikel:

 • Bankgarantie
 • Beëindiging in onvoltooide staat
 • Borgtocht
 • Faillissement aannemer
 • Geschillen
 • Melding onvoldoende werk
 • Niet nakoming aannemer
 • Niet nakoming opdrachtgever
 • Raad van Arbitrage
 • Retentierecht
 • Zekerheden