Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Ontwikkelings- en realiseringsovereenkomst

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

In dit artikel wordt de ontwikkelings- en realiseringsovereenkomst behandeld. Deze overeenkomst bevat onder meer een regeling over de planvorming, de publiekrechtelijke medewerking, het ontwerpen van bouwplannen, de toetsing van ontwerpresultaten en het realiseren van bouwplannen.

In ieder project bestaat een aantal risico's. Het is raadzaam deze risico's in beeld te brengen. Deze risico's kunnen leiden tot voorwaardelijke verplichtingen tot ontwikkeling en realisering van bouwplannen. Verder is van groot belang in de overeenkomst een regeling op te nemen over de projectorganisatie, de procedures en de besluitvorming. Sluitstuk is een regeling van bijzondere omstandigheden. Dit artikel besluit met een checklist van aspecten ten aanzien waarvan een regeling getroffen wordt in een ontwikkelings- en realiseringsovereenkomst.

In dit artikel:

  • Ontwikkelings- en realiseringsovereenkomst met gemeente
  • Organisatie bij ontwikkeling met gemeente
  • Bijzondere situaties
  • Checklist ontwikkelings- en realiseringsovereenkomst met gemeente