Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Retentierecht

Thema:  Wetgeving
29-03-2009
Geschreven door: mr. Wouter Hertzberger

Onderwerp van dit artikel is het retentierecht op onroerende zaken. Wanneer opdrachtgevers niet aan hun betalingsverplichtingen blijken te kunnen voldoen, heeft de aannemer het recht om de 'zaak' onder zich te houden en de 'afgifte' van het werk (kantoorgebouw of een ander onroerende zaak) aan de opdrachtgever te weigeren totdat de vordering door de opdrachtgever wordt voldaan. Dit retentierecht kan niet alleen tegen de eigenaar van de zaak (opdrachtgever) worden ingeroepen, maar ook tegen diens medeschuldeisers. Daarnaast kan het retentierecht worden ingeroepen tegen derden die een recht op de zaak hebben (zoals een hypotheekhouder of een latere eigenaar). Gemakshalve zal worden uitgegaan van de meest voorkomende situatie waarin de aannemer een retentierecht wenst in te roepen tegen een opdrachtgever. Op de mogelijkheid dat een onderaannemer (of een andere partij) een beroep wil doen op een retentierecht, wordt hier slechts kort ingegaan. Achtereenvolgens komen aan de orde: de vereisten voor het retentierecht, de aard en werking van het retentierecht, het tenietgaan van het retentierecht, en het retentierecht van (onder)aannemers en andere partijen.

In dit artikel:

  • Retentierecht aannemer
  • Retentierecht onderaannemer