Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Algemene wet bestuursrecht

Thema:  Wetgeving
27-06-2011
Geschreven door: mr. Hanneke Ellerman

In dit artikel wordt de Algemene wet bestuursrecht (AWB) behandeld. In de AWB is de rechtsbescherming geregeld tegen besluiten van overheidsorganen. Om tegen een besluit in beroep te gaan moet in de regel eerst een bezwaarschrift worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. Daarbij kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit artikel behandelt de te volgen procedure.

In dit artikel:

  • Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV)
  • Bezwaar en beroep