Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (WIRA)

Thema:  Aanbesteding
30-11-2010
Geschreven door: mr. Niek Hoogwout

Dit artikel bespreekt de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (WIRA) waarmee Richtlijn 2007/66/EG tot wijziging van de bestaande rechtsbeschermingsrichtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG, voor zover nodig, in de Nederlandse wetgeving is omgezet. Belangrijke aspecten van de WIRA zijn: 1) een wettelijke termijn van ten minste vijftien dagen tussen voorgenomen en daadwerkelijke gunning na een aanbesteding, 2) een verplichte vermelding van de redenen waarom de voorkeur wordt gegeven aan de inschrijving aan wie de opdrachtgever wil gunnen boven een andere inschrijving en 3) de mogelijkheid tot vernietiging van een in strijd met de WIRA gesloten overheidsopdracht. De uit de WIRA voortvloeiende wijzigingen van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass) worden ook kort besproken. De WIRA is op 19 februari 2010 in werking getreden. Bedoeling is dat de WIRA op termijn opgaat in de nog vast te stellen nieuwe Aanbestedingswet.

In dit artikel:

  • Inleiding
  • Situaties welke de WIRA regelt
  • In werking treden WIRA
  • Invloed WIRA op andere wetten en regelingen
  • WIRA en Aanbestedingswet