Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Modelbrieven RAW Standaard 2005: Algemene en administratieve bepalingen

Thema:  Bouwmanagement
04-04-2009
Geschreven door: ir. Jan Oege Zijlstra, Schouten_LHA en mr. Ineke Meeuse-Simon

In dit artikel zijn achttien modelbrieven opgenomen die gebaseerd zijn op de RAW Standaard 2005. De brieven hebben betrekking op de algemene en administratieve bepalingen.

De brieven zijn gemaakt in MS-Word, ze zijn gemakkelijk te openen en voor eigen doeleinden te gebruiken. Door steeds de tekst tussen vierkante haken te markeren en uw eigen tekst in te vullen maakt u eenvoudig uw eigen brief aan aannemer, opdrachtgever of directie.

In dit artikel:

 • Inschrijving met kennelijk onredelijke verrekenprijzen (Artikel 01.01.04 Standaard 2005)/Brief 01(01-04)
 • Vaststellen te accorderen hoeveelheden (Artikel 01.01.05 Standaard 2005)/Brief 01(01-05)
 • Vergoeding veiligheidsmaatregelen aangetroffen gevaarlijke voorwerpen (Artikel 01.01.07 Standaard 2005)/Brief 01(01-07)
 • Splitsen van resultaatsverplichtingen (Artikel 01.01.08 Standaard 2005)/Brief 01(01-08)
 • Acceptatie lijst met deelresultaatsverplichtingen (Artikel 01.01.09 Standaard 2005)/Brief 01(01-09)
 • Risicoregeling (Artikel 01.04.05 Standaard 2005)/Brief 01(04-05)
 • Uitvoeringskosten (Artikel 01.06.01 Standaard 2005)/Brief 01(06-01)
 • Melding schade aan kabels en leidingen (Artikel 01.09.02 Standaard 2005)/Brief 01(09-02a)
 • Melding aangetroffen onbekende kabels en leidingen (Artikel 01.09.02 Standaard 2005)/Brief 01(09-02b)
 • Verwijderen verontreiniging op wegen (Artikel 01.12.03 Standaard 2005)/Brief 01(12-03)
 • Toezending kwaliteitsplan (Artikel 01.13.02 Standaard 2005)/Brief 01(13-02)
 • Acceptatie kwaliteitsplan (Artikel 01.13.03 Standaard 2005)/Brief 01(13-03a)
 • Onthouding acceptatie kwaliteitsplan (Artikel 01.13.03 Standaard 2005)/Brief 01(13-03b)
 • Flexibele uitvoeringstermijn (Artikel 01.13.06 Standaard 2005)/Brief 01(13-06a)
 • Flexibele uitvoeringstermijn (Artikel 01.13.06 Standaard 2005)/Brief 01(13-06b)
 • Aanspraak op garantie (Artikel 01.15.01 Standaard 2005)/Brief 01(15-01)
 • Bouwbespreking vegetatie (Artikel 01.18.01 Standaard 2005)/Brief 01(18-01)
 • Afwijkingsrapportage (Artikel 01.20.05 Standaard 2005)/Brief 01(20-05)