Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Dossier Design & build

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Het dossier 'Design & build' bevat informatie over alle typen van overeenkomsten waarin de opdrachtgever niet alleen de uitvoering van het werk, maar tevens andere taken opdraagt aan de opdrachtnemer, zoals het ontwerp of een deel daarvan, financiering en onderhoud. Bekende voorbeelden zijn de turnkey-overeenkomst en de design & build-overeenkomst. Deze overeenkomsten worden ook wel 'geïntegreerde overeenkomsten' genoemd. In de praktijk kunnen bij dergelijke overeenkomsten standaardvoorwaarden worden toegepast, de zogenaamde UAV-GC 2005. De afkorting 'GC' staat voor geïntegreerde contracten.

Het dossier is verdeeld in zes clusters:

 • 'Architect, constructeur en andere adviseurs' bevat informatie over de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer bij een geïntegreerde overeenkomst enerzijds en de architect, de constructeur of een andere adviseur anderzijds in de vorm van artikelen over belangrijke standaardvoorwaarden (RVOI 2001 en DNR 2005/DNR 2011 met de Standaardtaakbeschrijving 2009), de selectie van architecten en het auteursrecht van de architect.
 • 'Design & build-overeenkomst' bevat een algemeen artikel over geïntegreerde overeenkomsten, waarbij onder meer de design & build-overeenkomst wordt beschreven.
 • 'Ontwerpdocumenten' bevat een artikel over het bestek, een artikel over kwaliteitsborging en een artikel over ontwerpen en arbeidsomstandigheden op de bouwplaats.
 • 'Partnering en alliancing' bevat een algemeen artikel over dit onderwerp.
 • 'Turnkey-overeenkomst' bevat een algemeen artikel over geïntegreerde overeenkomsten, waarbij onder meer de turnkey-overeenkomst wordt beschreven.
 • 'UAV-GC' bevat een artikel over de Model Basisovereenkomst met toepassing van de UAV-GC 2000, een artikel over de Model Basisovereenkomst met toepassing van de UAV-GC 2005 en een artikel over ervaringen met de UAV-GC.  

In dit artikel:

 • Architect, constructeur en andere adviseurs
 • Design & build-overeenkomst
 • Ontwerpdocumenten
 • Partnering en alliancing
 • Turnkey-overeenkomst
 • UAV-GC