Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Vragen over meer- en minderwerk in UAV 2012

Thema:  Bouwmanagement
05-12-2016

In '101 vragen over de UAV' zijn vragen over de UAV 2012 verzameld waarmee adviseurs in de bouwpraktijk met enige regelmaat te maken krijgen. Het zijn vragen van opdrachtgevers, directievoerders en aannemers over de praktische toepassing van de UAV 2012. Deze vragen zijn van een praktisch antwoord voorzien. De antwoorden op de vragen zijn bedoeld om u op weg te helpen bij de beantwoording van de vragen. Bij de beantwoording is geen uitgebreid onderzoek naar de rechtspraak gedaan, maar uitsluitend gebruik gemaakt van de ervaring van de auteurs en de redactie. Bij vragen over de toepassing van de UAV 2012 is het zo nodig raadzaam juridisch advies te vragen.

In dit artikel wordt antwoord gegeven op vijftien vragen over de verrekening van meer- en minderwerk, bestekswijzigingen, stelposten, hoeveelheden en afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden. Het betreft hier de paragrafen 35, 37, 38 en 39 van de UAV 2012.

In dit artikel:

  • Paragraaf 35 Verrekening van meer- en minderwerk
  • Paragraaf 36 Bestekswijzigingen
  • Paragraaf 37 Stelposten
  • Paragraaf 38 Hoeveelheden
  • Paragraaf 39 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden