Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Werkterrein en bodemaspecten

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Dit cluster in het dossier Aanneming van werk bevat informatie over het werkterrein en bodemaspecten bij toepassing van de UAV 1989. Het werkterrein wordt ook wel bouwterrein genoemd. De UAV 1989 bevat een regeling van het werkterrein dat door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. De opdrachtgever zal informatie verstrekken over het werkterrein. Dit kan plaatsvinden in een bouwbespreking. Het is ook denkbaar dat de nodige informatie is opgenomen in het bestek. De werkelijkheid kan afwijken van de verstrekte informatie, zoals een bodemverontreiniging, een archeologische vondst en obstakels.

Dit cluster bevat een verdiepingsartikel over de gevolgen van de verschillen tussen informatie en werkelijkheid bij toepassing van de UAV 1989. Verder bevat dit cluster modelbrieven voor de melding van afwijkingen en antwoorden op vragen, zoals de vraag naar de aanspraak van de aannemer op de vergoeding van extra kosten.

In dit artikel:

 • Afwijkende afmetingen
 • Afwijkende toestand
 • Archeologische vondst
 • Bodemgesteldheid
 • Bouwbespreking
 • Bouwbord
 • Bouwterrein
 • Obstakels
 • Uitzetten
 • Verontreiniging
 • Werkterrein
 • Werkzaamheden buiten bouwterrein