Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Modelbrieven UAV 2012: Zekerheidstelling, verzekering (hoofdstuk 11a)

Thema:  Bouwmanagement
11-06-2016
Geschreven door: mr. Ineke Meeuse-Simon

In dit artikel zijn modelbrieven opgenomen die gebaseerd zijn op de UAV 2012. De brieven volgen de indeling van de UAV 2012. Het corresponderende hoofdstuk-, paragraaf- en lidnummer is steeds terug te vinden tussen ronde haken, achter de verschillende titel- en onderwerpaanduidingen.

Dit artikel bevat vier modelbrieven uit hoofdstuk 11a over zekerheidstelling en verzekering.

De brieven zijn gemaakt in MS-Word en ze zijn gemakkelijk te openen en voor eigen doeleinden te gebruiken. Door steeds de tekst tussen vierkante haken te markeren en uw eigen tekst in te vullen maakt u eenvoudig uw eigen brief aan aannemer, opdrachtgever of directie.

In dit artikel:

  • Inroeping bankgarantie (§ 43a, lid 4)/Brief 43a(04)
  • Vervangende zekerheid (§ 43a, lid 6)/Brief 43a(06)
  • Verzoek zekerheid (§ 43a, lid 8)/Brief 43a(08)
  • Aanpassing CAR-polis (§ 43b, lid 2)/Brief 43b