Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Onderhoudscontracten

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. Sjoerd Rutten en Benjert

In dit artikel wordt ingegaan op de wettelijke regels die gelden voor onderhoudscontracten, de wijze van totstandkoming van onderhoudscontracten, de hoofdverplichtingen die beide partijen bij een onderhoudscontract krachtens de wet hebben, het verschil tussen een 'overeenkomst van opdracht' en een 'overeenkomst tot aanneming van werk', het einde van de opdracht en de aansprakelijkheid van de partijen bij een onderhoudscontract.

Uit het artikel blijkt dat het voor een opdrachtgever belangrijk is dat hij zich de risico's realiseert die hij loopt als het onderhoudsbedrijf zijn werkzaamheden niet deugdelijk uitvoert. Het is verstandig dat een opdrachtgever zich tegen deze risico's wapent. Dat kan hij doen door in het onderhoudscontract een deugdelijke vrijwaringsclausule op te nemen. Verder kan hij proberen zich tegen dergelijke risico's te verzekeren.

In dit artikel:

  • Onderhoudscontracten bouw
  • Verplichtingen bij onderhoudscontracten
  • Beëindiging onderhoudscontracten
  • Aansprakelijkheid bij onderhoudscontracten