Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Exploitatieovereenkomst

Thema:  Bouwmanagement
17-01-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

In dit artikel wordt de exploitatieovereenkomst behandeld. Deze overeenkomst vindt zijn grondslag in de Wet op de ruimtelijke ordening. Deze wet is per 1 juli 2008 gewijzigd. Het artikel bevat een korte beschrijving van de oude en de nieuwe wetgeving. Verder bevat het artikel een checklist voor de exploitatieovereenkomst.

In dit artikel:

  • Particuliere grondexploitatie
  • Exploitatieovereenkomst op grond van de oude wetgeving
  • Baatbelasting
  • Kostenverhaal
  • Grondexploitatiewet
  • Exploitatieovereenkomst op grond van nieuwe wetgeving
  • Exploitatieovereenkomst