Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Verzekeringen

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. Ineke Meeuse-Simon

Het bouwproces brengt risico's mee. Er zijn verschillende mogelijkheden om een groot deel van die risico's en de financiële gevolgen daarvan te beperken. Een aantal risico's is te groot of niet (volledig) te beheersen of ze kunnen niet contractueel op een bepaalde partij worden afgewenteld. Die risico's zouden, door het sluiten van verzekeringen, voor een belangrijk deel kunnen worden neergelegd bij verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste verzekeringen in de bouw en wordt uitgebreider stilgestaan bij de CAR- en de AVB-verzekering.

In dit artikel:

  • Bouwverzekeringen
  • CAR-verzekering
  • AVB-verzekering