Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Modelbrieven UAV 2012: Vastleggen van de toestand, beslechting van geschillen (hoofdstuk 15)

Thema:  Bouwmanagement
11-06-2016
Geschreven door: mr. Ineke Meeuse-Simon

In dit artikel zijn modelbrieven opgenomen die gebaseerd zijn op de UAV 2012. De brieven volgen de indeling van de UAV 2012. Het corresponderende hoofdstuk-, paragraaf- en lidnummer is steeds terug te vinden tussen ronde haken, achter de verschillende titel- en onderwerpaanduidingen.

Dit artikel bevat drie modelbrieven uit hoofdstuk 15 over vastleggen van de toestand en beslechting van geschillen.

De brieven zijn gemaakt in MS-Word en ze zijn gemakkelijk te openen en voor eigen doeleinden te gebruiken. Door steeds de tekst tussen vierkante haken te markeren en uw eigen tekst in te vullen maakt u eenvoudig uw eigen brief aan aannemer, opdrachtgever of directie.

In dit artikel:

  • Voorlopige voorziening
  • Verzoek tot een gezamenlijke opneming (§ 48, lid 1)/Brief 48(01)
  • Definitieve eindafrekening (§ 49, lid 3)/Brief 49(03)
  • Vordering tot voortzetting van het werk (§ 50, lid 1)/Brief 50(01)