Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Vertraging bij koop-/aannemingsovereenkomst woningbouw

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: Cohen, Deelstra_J, Brinkman-Markx en mr. Sjoerd Rutten

Dit artikel verschaft inzicht in de onderwerpen bouwtijd, werkbare dagen en boete. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de bewijsvoering rondom (on)werkbare dagen geschetst en wordt ingegaan op schades en boetes. Ook de aangekondigde oplevering komt aan bod, evenals termijnverlenging en wat er gebeurt bij ingebruikneming zonder toestemming. Het artikel is opgebouwd aan de hand van besluiten en oordelen van de arbiter van de Raad van Arbitrage die inzicht verlenen in de (on)mogelijkheden van de ondernemer rondom de genoemde onderwerpen.

In dit artikel:

  • 1. Bewijs (on)werkbare werkdagen
  • 2. Geen schade, geen boete
  • 3. Aangekondigde oplevering
  • 4. Termijnverlenging
  • 5. Ingebruikneming zonder toestemming
  • 6. Diversen