Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Wetgeving

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Dit cluster in het dossier Aanneming van werk bevat een verdiepingsartikel over de wettelijke regeling van aanneming van werk in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze regeling bestaat uit een algemeen gedeelte dat voor iedere aannemingsovereenkomst geldt en een gedeelte met bijzondere bepalingen voor de bouw van een woning in opdracht van een consument. Het algemene gedeelte kan van belang zijn voor een overeenkomst van aanneming van werk waarop de UAV 1989 van toepassing zijn verklaard. In enkele gevallen is voorzien in dwingend recht waarvan niet kan worden afgeweken in een contract. Verder bevat de wettelijke regeling enkele onderwerpen waarvoor in de UAV 1989 geen bepaling is opgenomen.

In dit artikel:

  • Wettelijke regeling