Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Diversen geschillen koop-/aannemingsovereenkomst woningbouw

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: Cohen, Deelstra_J, Brinkman-Markx en mr. Sjoerd Rutten

In dit artikel komen praktijkvoorbeelden over uiteenlopende onderwerpen rond de opleving aan bod waar sprake was van een twistpunt. De volgende onderwerpen worden behandeld: foute koopprijs, rentevergoeding bij uitstel van betaling, vertegenwoordiging, toezeggingen, opschorting, dwaling, ontbinding en afrekenen en tot slot afwijking van de Model koop-/aannemingsovereenkomst. Bij elk voorbeeld verschaft het oordeel van de arbiter inzicht in de afloop.

In dit artikel:

  • 1. Foute koopprijs
  • 2. Rentevergoeding bij uitstel van betaling
  • 3. Vertegenwoordiging
  • 4. Toezeggingen
  • 5. Opschorting
  • 6. Dwaling
  • 7. Ontbinding, afrekenen
  • 8. Afwijking van de Model koop-/aannemingsovereenkomst